Free songs
header_good

Gotowi na zmiany! O rozwiązaniach technicznych firmy Diomar

Co czeka mieszkańców budynków wielorodzinnych? Jak przygotować do zmian instalacje telewizyjne w budynkach zamieszkania zbiorowego – hotelach, ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach i szpitalach?


Telewizory aktualnie używane w wielu hotelach i innych instalacjach telewizyjnych obsługujących budynki zamieszkania zbiorowego mogą nie być przystosowane do nadchodzących zmian technologicznych i odbioru programów DVB-T2 / HEVC! Dlatego przedstawiamy propozycję ekonomicznej modernizacji zbiorowych instalacji telewizyjnych!

Modernizacja zbiorowych instalacji TV

Stacja czołowa firmy WISI Communications OM 11 0648 to proste i jednocześnie profesjonalne rozwiązanie:

  • umożliwiające przetwarzanie multipleksów naziemnych DVB-T2 HEVC;
  • ułatwia modernizację zbiorowych instalacji telewizyjnych do dalszej reemisji programów TVP w lokalnych sieciach TV w hotelach, szpitalach, pensjonatach, ośrodkach wypoczynkowych, klubach fitness itp.

Stacja OM 11 posiada wiele funkcjonalności wyróżniających ją wśród innych rozwiązań, np.:

  • brak konieczności przestrajania telewizorów w przypadku zmiany parametrów sygnałów, np. przejście z SD na HD;
  • możliwość wgrania klipów wideo – np. hotel info, promocje itp. – odtwarzanych następnie w sposób ciągły (w pętli) jako oddzielny program promocyjny hotelu / szpitala / sanatorium itp. Przy odpowiednim zaprogramowaniu telewizorów można ten program ustawić jako startowy przy każdorazowym uruchomieniu odbiornika TV;
  • wbudowana podstawowa ochrona przed przepięciami.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.wisi.pl/stacje-czolowe.


Fot.1. Stacja czołowa M11 0648 – rozwiązanie ułatwiające modernizację zbiorowych instalacji telewizyjnych do odbioru programów DVB-T2 / HEVC.

Telewizja naziemna dostępna dla każdego

Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia Warunki Techniczne dla budynków z 2012 r. (Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1289), w każdym budynku wielorodzinnym, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej wymagane jest wykonanie nowoczesnej instalacji teletechnicznej. Oznacza to, że do każdego lokalu powinien być doprowadzony światłowód oraz instalacje pozwalające między innymi na odbiór telewizji naziemnej w najwyższej jakości. Tak więc każdy budynek, który otrzymał pozwolenie na budowę po 23 lutego 2013 r. lub przeszedł remont wymagający pozwolenia na budowę, powinien mieć doprowadzone do każdego mieszkania okablowanie:

  • światłowodowe – co najmniej 2 włókna jednomodowe,
  • symetryczne – co najmniej 2 kable UTP kat. 5 (w tym dla instalacji wejściowej sygnalizacji dzwonkowe lub domofonowe,
  • koncentryczne – co najmniej 2 kable współosiowe: dla antenowej instalacji zbiorowej oraz operatora telewizji kablowej,
  • dla sygnalizacji alarmowo-przyzywowej, dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakończenia kabli w lokalu mieszkalnym

Fot. 2. Zakończenia kabli w lokalu mieszkalnym, zgodnie z rozporządzeniem Warunki Techniczne.


Powyższa infrastruktura ma zapewnić w każdym lokalu możliwość niezależnego korzystania z systemu antenowego między innymi telewizji naziemnej na dachu budynku, uwzględniającego instalację odgromową oraz ochronę przed przepięciami, zaprojektowanego i wykonanego zgodnie z prawem budowlanym.

Zestaw antenowy ma zapewnić między innymi odbiór programów naziemnej telewizji cyfrowej i radia za pomocą profesjonalnych anten DVB-T.

Natomiast węzły dystrybucyjne (Punkty Styku), wykorzystujące systemy multiswitchowe, mają umożliwić pełny dostęp między innymi do sygnałów cyfrowej telewizji naziemnej DVB-T i radia, łatwe podłączenie się do systemu wielu operatorom kablowym, integrację z instalacjami telekomunikacyjnymi, alarmowymi i domofonowymi.


Antenowa instalacja zbiorowa

Fot. 3. Antenowa instalacja zbiorowa wraz z ochroną odgromową.


Szafki z ogranicznikami przepięć do ochrony instalacji antenowej

Fot. 4. Szafki z ogranicznikami przepięć do ochrony instalacji antenowej.


Dla usprawnienia wykonywania instalacji zgodnych z Warunkami Technicznymi, można stosować innowacyjny system RACK-SAT, który jest kompletnym i funkcjonalnym Punktem Styku (punkt kolokacji urządzeń) umożliwiającym podłączenie sieci publicznej, pola antenowego oraz okablowania budynkowego. Z tego miejsca kable są prowadzone w odpowiednich szachtach technicznych do poszczególnych mieszkań. System ten całościowo integruje instalację multiswitchową z innymi z instalacjami telekomunikacyjnymi, alarmowymi i domofonowymi.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.rack-sat.pl.

Nowelizacja Warunków Technicznych z 2012 roku to bardzo wygodna i ważna zmiana dla mieszkańców budynków wielorodzinnych. Nie tylko zapewnia dbałość o bezpieczeństwo Użytkowników instalacji teletechnicznych, estetykę nowych osiedli oraz ochronę elewacji i balkonów przez uszkodzeniem, ale przede wszystkim gwarantuje mieszkańcom nieograniczony dostęp do sygnałów telewizyjnych i usług operatorów telekomunikacyjnych.

Punkt Styku (punkt kolokacji urządzeń)

Fot 5. Punkt Styku (punkt kolokacji urządzeń).


Logo Diomar

źródło: Warunki Techniczne, Nr 2(38)/2021, s. 51-52


RSS
Follow by Email
YouTube
FbMessenger
Instagram
LinkedIn
Share
WhatsApp
Copy link