Free songs
header_good

Norma Klasa A

Norma Klasa A

Dotyczy obowiązkowej zgodności na kompatybilność elektromagnetyczną, a oznaczenie Klasa A może być stosowane po spełnieniu dodatkowych warunków związanych z ekranowaniem (emisja z urządzenia i wnikanie zakłóceń do wnętrza urządzenia).

Norma dotyczy „parametrów EMC (z zakresu emisji zaburzeń i odporności na zaburzenia) w odniesieniu do podzespołów pasywnych i aktywnych stosowanych w sieciach odbioru, dystrybucji i przetwarzania. Norma rozszerza swoje wymagania na sieci telekomunikacyjne i sieci multimedialne. Norma wprowadza graficzne symbole stosowane na rysunkach. Rozszerza także skróty i definicje o nowe określenia wynikające z wprowadzenia wymagań dla sieci telekomunikacyjnych i multimedialnych. Norma bardzo szczegółowo określa kryteria oceny poprawności działania urządzeń analogowych i cyfrowych podczas badań ich odporności”.


NORMA:

PN-EN 50083-2:02.2008 (2006) Sieci kablowe służące do rozprowadzania sygnałów: telewizyjnych, radiofonicznych i usług interaktywnych – Część 2: Kompatybilność elektromagnetyczna urządzeń. Zastąpiona przez PN-EN 50083-2:2012 (U). Zharmonizowana z EMC.

Jest do kupienia tu:

http://sklep.pkn.pl/pn-en-50083-2-2012e.html


RSS
Follow by Email
YouTube
FbMessenger
Instagram
LinkedIn
Share
WhatsApp
Copy link