Free songs
header_good

Korzyści z wprowadzenia Rozporządzenia Budynkowego

Od 23 lutego 2013 r. obowiązuje nowelizacja Rozporządzenia Budynkowego w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Rozporządzenie to zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z dnia 22 listopada 2012 r., poz. 1289. Nowelizacja Rozporządzenia zapewnia dostęp do sygnałów TV i SAT w jakości na jaką najczęściej nie może pozwolić sobie indywidualny odbiorca.

Rozporządzenie wprowadziło obowiązek montażu w nowo budowanych mieszkalnych budynkach wielorodzinnych, a także budynkach użyteczności publicznej:

1) światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej służącej celom związanym z oświatą i wychowaniem – ułatwiającej również dostęp do szerokopasmowego internetu;

2) instalacji umożliwiającej odbiór cyfrowych programów telewizyjnych i radiofonicznych rozpowszechnianych w sposób rozsiewczy naziemny i satelitarny;

3) instalacji telekomunikacyjnej umożliwiającej świadczenie usług przez różnych operatorów telekomunikacyjnych na równych prawach dostępu do potencjalnych abonentów, niezależnie od stosowanej technologii.


Dzięki temu każdy mieszkaniec nowych, wielorodzinnych budynków ma możliwość swobodnego wyboru oferty telewizji cyfrowej spełniającej jego oczekiwania. W praktyce oznacza to możliwość dostępu do sygnału telewizyjnego i radiofonicznego w mieszkaniach, dostarczanego zarówno przez operatorów kablowych jak i uzyskanych z profesjonalnych anten satelitarnych i naziemnych (NTC). Również instalacja teletechniczna budynku jest bardziej estetyczna i ulokowana w sposób, który będzie mniej narażony na dewastację.

Rynek deweloperów staje się coraz bardziej konkurencyjny. Nabywcy mieszkań mogą wybierać wśród wielu ofert na rynku i deweloperzy starają się jak najbardziej uatrakcyjnić własną ofertę mieszkań, aby je sprzedać w dobrej cenie, ale i w krótkim czasie. Wykonanie instalacji teletechnicznych zgodnie z nowym rozporządzeniem podnosi atrakcyjność lokalu mieszkalnego.

Nowoczesna infrastruktura teletechniczna budynku, zgodna z omawianym rozporządzeniem, zmienia preferencje nabywców mieszkań. Częściej wybierane są mieszkania w nowym budynku, zapewniającym dostęp do nowoczesnej telekomunikacji i multimediów.

Projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych, zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, powinien stanowić część projektu budowlanego, który deweloper załącza do wniosku o pozwolenie na budowę.


Zgodnie z nowelizacją rozporządzenia, wymagane jest okablowanie teletechniczne, w skład którego wchodzą:

1) Dwa włókna światłowodowe jednomodowe

2) Dwa kable skrętkowe UTP kat. 5, z których jeden służy do wykonania instalacji dzwonkowej lub domofonowej. Drugi kabel skrętkowy służy do podłączenia łącza internetowego do lokalu mieszkalnego.

3) Dwa kable współosiowe 75 Ω, z których jeden na stałe służy do podłączenia sygnału telewizji DVB-T i satelitarnej. Drugi kabel współosiowy może być wykorzystany przez operatora TV kablowej lub użyty do doprowadzenia drugiego sygnału satelitarnego do dekoderów typu PVR.

4) Telekomunikacyjna Skrzynka Mieszkaniowa, w której będą zakończone wszystkie powyższe kable i w której będą instalowane urządzenia teletechniczne – np. urządzenia dostępowe operatorów telekomunikacyjnych jak routery, modemy, switche oraz panele krosowe, rozgałęźniki sygnału itp.


Głównym beneficjentem Rozporządzenia Budynkowego jest odbiorca końcowy (mieszkaniec), który ma prawo do swobodnego wyboru dostawcy szybkiego Internetu, telewizji kablowej, naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T oraz programów nadawanych drogą satelitarną. Rozporządzenie ma za zadanie zagwarantować możliwość dostępu do klienta końcowego dużej liczby operatorów telekomunikacyjnych na zasadach równego dostępu oraz przygotować obiekty do usług nowej generacji w tym dla potrzeb Inteligentnego Budynku.

Instalacja RTV-SAT powinna zapewniać prawidłowy, niezawodny i bezpieczny odbiór sygnałów radiowych, telewizyjnych i satelitarnych we wszystkich lokalach mieszkalnych przez wiele lat eksploatacji. Powinna zawierać kompletną instalację multiswitchową na dwa satelity + RTV, której wszystkie elementy pasywne oraz urządzenia aktywne instalacji telewizyjnej muszą spełniać wymóg ekranowania w Klasie A wg. PN-EN 50083-2:2012

Kable od wszystkich telekomunikacyjnych skrzynek mieszkaniowych mają być sprowadzone do wydzielonego pomieszczenia lub wyznaczonego miejsca na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej. W tym miejscu zainstalowany powinien być system mutiswitchowy, rozprowadzający sygnały DVB-T i satelitarne do poszczególnych lokali mieszkalnych, urządzenia instalacji domofonowej oraz przełącznice kabli światłowodowych, skrętkowych i współosiowych, do których będą podłączać się poszczególni operatorzy telekomunikacyjni.

Dobrze zaprojektowane i wykonane Punkty Styku (punkty kolokacji urządzeń), znakomicie ułatwiają zarówno podłączanie się do węzła dystrybucyjnego wielu operatorom kablowym oraz integrację z instalacjami telekomunikacyjnymi, alarmowymi i domofonowymi.

Na dachu budynku wymagane jest zainstalowanie anten odbiorczych dla sygnałów satelitarnych min. z dwóch pozycji satelitarnych, najczęściej HotBird i Astra oraz DVB-T i radia cyfrowego DAB+. Instalacja antenowa musi posiadać ochronę odgromową oraz zainstalowane ograniczniki przepięć.


W nowelizacji rozporządzenia zostały określone minimalne parametry jakościowe dla każdego typu okablowania:

1) parametry techniczne włókien światłowodowych i ich maksymalne tłumienie 1,2 dB dla długości fali 1310 nm i 1550 nm,

2) parametry techniczne kabli skrętkowych UTP kat. 5 lub wyższej, zapewniające charakterystykę łącza co najmniej klasy D,

3) parametry techniczne kabli współosiowych i ich maksymalne tłumienie 12 dB od multiswitcha do TSM, dla częstotliwości 860 MHz.


Kontrola jakości wykonanego okablowania może nastąpić niezwłocznie po instalacji tych kabli. Wykonawca okablowania powinien wykonać dokumentację techniczną z pomiarami parametrów jakościowych wykonanego okablowania.

Wykonawca instalacji mutiswitchowej jest zobowiązany do doprowadzenia do każdego lokalu mieszkalnego sygnałów DVB-T i satelitarnych o parametrach jakościowych spełniających wymagania obowiązujących norm.

Jednym z warunków odbioru technicznego budynku powinno być przedstawienie dokumentacji technicznej instalacji teletechnicznych, z której jednoznacznie powinno wynikać, że wszystkie instalacje są wykonane zgodnie z warunkami określonymi w nowelizacji rozporządzenia oraz przy użyciu odpowiednich materiałów i urządzeń.

Profesjonalnie wykonana kompletna instalacja teletechniczna w budynku na pewno przyspieszy sprzedaż mieszkań i w efekcie poniesiony koszt ich wykonania zamieni się na większy zysk dla dewelopera.

Instalacje teletechniczne w budynku wymagają zapewnienia odpowiedniej opieki konserwacyjnej. Ważne jest to, aby okresowo sprawdzać, czy instalacja telewizyjna i domofonowa pracują prawidłowo, czy operatorzy telekomunikacyjni wykonują podłączenia lokali mieszkalnych do swoich sieci w sposób uporządkowany oraz czy nie występują jakiekolwiek usterki lub zagrożenia. Brak prawidłowo prowadzonej opieki konserwacyjnej może doprowadzić do stopniowej degradacji jakości sygnału TV i SAT lub awarii tej instalacji, co w efekcie może spowodować pojawienie się indywidualnych anten na balkonach.

Taką opiekę konserwacyjną powinny prowadzić osoby o odpowiednich kwalifikacjach. Polska Izba Radiodyfuzji Cyfrowej zrzesza firmy wyspecjalizowane w instalacjach teletechnicznych oraz prowadzi szkolenia w tym zakresie.RSS
Follow by Email
YouTube
FbMessenger
Instagram
LinkedIn
Share
WhatsApp
Copy link